Even voorstellen: Oscar Gordijn, specialist in marktstrategie en samenwerkingen

In 2012 besluit Oscar Gordijn dat het moment daar is om zijn ervaring als Manager Product Management, Marketing en Strategie in te zetten als zelfstandig ondernemer. Hij start Dided met het doel bedrijven te helpen succesvol te ondernemen. Helpen met strategisch advies en dit in een vloeiende lijn door te trekken naar de uitvoering. Marktstrategieën opzetten én uitvoeren dus.

 

“Wat je vaak ziet is dat bedrijven ofwel sterk zijn in strategie ofwel operationeel heel goed bezig zijn. Een koppeling of goede samenwerking tussen deze twee disciplines komt te weinig voor. In het eerste geval komen plannen vaak in de bureaulade terecht omdat de onderneming geen handvatten weet te vinden voor de uitvoering. In het tweede geval is het bedrijf te druk met de waan van de dag, zonder tijd te nemen om verder te kijken dan de korte termijn. Het resultaat in beide gevallen: een status quo: de bedrijfsresultaten gaan niet achteruit maar men is ook niet in staat om te groeien naar het volgende 'level'.

 

Commitment

“Wil je als bedrijf bestendig groeien, dan is een helicopterview belangrijk. Maar evenzo belangrijk is dat je vanuit deze view plannen maakt en zorgt dat deze concreet opgevolgd worden. Daarom focus ik me op zowel advies, als het in gang zetten van de uitvoering. Advies over de te volgen strategie is pas waardevol als er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Dat complete traject is waar ik mijn kennis, ervaring en energie in stop. Mijn klanten weten dat we echt aan de slag gaan met de keuzes die we maken. Ik geef daarmee een commitment af en bevestig klanten dat de doelstellingen van mijn advies haalbaar zijn.”

 

Groei vanuit comfortzone

“Ik werk heel sterk vanuit de comfortzone van de klant. Per strategische mogelijkheid bekijk ik hoe succesvol een bedrijf een optie kan uitvoeren. We gaan dan ook voor reële doelen die dichtbij het bedrijf staan. Hoe groot de marktpotentie ook is, als het bedrijf en de medewerkers niet in hun kracht worden gezet, dan bereik je vrij weinig. Weet je als bedrijf je kwaliteiten te benutten en richt je je daarop, dan is de kans van slagen veel groter. We gaan in overzichtelijke, haalbare stappen naar het uiteindelijke doel. Als medewerkers te ver moeten stretchen, dan wekt dat weerstand op of ontstaat er onzekerheid en bereik je niets. Ik geloof in groei vanuit vertrouwen in je kunnen.”

 

Movitatie

“Dided ontwikkelt en implementeert marktstrategieën in drie specifieke situaties: heroriëntatie door een individueel bedrijf, de opzet van een samenwerking en het begeleiden voorafgaand/tijdens een bedrijfsoverdracht.

Dit onderscheid is belangrijk omdat het werk dat moet gebeuren vanuit een totaal verschillende context plaatsvindt. Bovendien zijn de belangen die op de achtergrond spelen in de drie situaties niet vergelijkbaar.

Vanuit welke situatie ik ook werk, mijn persoonlijke motivatie is altijd dat ik bedrijven naar een hoger niveau wil tillen. Ik wil aan het eind van de rit achterom kijken en concluderen: ze hebben grote stappen gemaakt.”

 

Reageren niet mogelijk

dided.nl download