De top 4 redenen om productbeleid en marktstrategie te herzien

Niet structureel maar incidenteel

Sinds vier jaar help ik bedrijven met het opzetten en uitvoeren van hun marktstrategie en productbeleid. Het blijkt dat bij veel bedrijven de strategie niet op vaste momenten tegen het licht wordt gehouden. De trigger om dit te doen komt in veel gevallen vanuit een knelpunt of zorg.
Daarnaast is het niet alleen de marktsituatie die aanleiding geeft om de strategie opnieuw op te tuigen. Veelal komt de noodzaak ook vanuit de interne organisatie.

Waarom gaan bedrijven aan de bak met hun strategie? Graag deel ik mijn ervaring met u. Hieronder beschrijf ik vier veelvoorkomende redenen waarom mijn klanten besloten hun strategie te herzien.

1. Focus aanbrengen

Dit is misschien wel de belangrijkste reden om de strategie tegen het licht te houden. In de loop der jaren heeft een bedrijf een assortiment samengesteld dat niet op alle onderdelen rendabel is: het portfolio heeft te weinig samenhang of het aantal doelgroepen is zeer breed. Soms is er sprake van verschillende of niet bij elkaar passende business modellen.

Deze bedrijven moeten zich herbezinnen en ingaan op de vraag: waar richten we ons op? Deze groep wil niet alleen weten waar ze hun energie in moet steken. Zij heeft ook behoefte aan advies en ondersteuning rondom het afstoten van activiteiten.

 

2. Bedrijfsblindheid doorbreken

Ideeën zijn er vaak in overvloed, maar welke werken? Klanten die zich bewust zijn van bedrijfsblindheid hebben veel vooroordelen over hun product, klant en markt. Ze hebben moeite om zich te onderscheiden omdat ze zich in een markt bevinden waarin iedereen hetzelfde roept. Bij het maken van strategische keuzes zoeken ze vaak hulp omdat ze er zeker van willen zijn dat strategische opties objectief en met helikopterview zijn samengesteld.

 

3. Urgent probleem

De aanleiding voor een nieuwe strategie kan ook gebaseerd zijn op een korte termijn probleem of wens. Veelal speelt op de achtergrond een conflict met een partner, concurrenten die snel opkomen of angst om grip op klanten te verliezen. Een advies is daarom onvoldoende om het probleem op te lossen: er moet snel en concreet iets gebeuren.

Deze klantengroep is sterk gericht op actie. Ze wil bij wijze van spreken de analyse afvinken en zo snel mogelijk naar de markt.

 

4. Uit de status quo

Bij sommige klanten gaat het al jaren hetzelfde. Een goed resultaat, een stabiele business en problemen die redelijk oplosbaar zijn. Ze komen echter niet verder. Ze starten met het herzien van de strategie omdat ze bijvoorbeeld bang zijn dat hun business er op lange termijn wel eens heel anders uit zou kunnen zien.

 

Met deze blog hoop ik u aan het denken te zetten.
Of bovenstaande redenen herkenbaar voor u zijn of dat u andere redenen kan bedenken om aan uw strategie te gaan werken: ga er mee aan de slag!
Een goed doordachte strategie zou de basis van ieder bedrijf moeten zijn.
Spreek met uzelf af om vanaf nu regelmatig te werken aan uw strategie en vooral aan de uitvoering ervan.

Regelmatig de strategie onder de loep nemen en zo nodig bijstellen, zal uw bedrijf sterker en toekomstbestendiger maken.

 

Meer lezen? Wellicht vindt u mijn blog over bedrijven die juist wel of juist niet nadenken over hun strategie ook interessant.

 

Reageren niet mogelijk

dided.nl download