Datamanagement

Maak van uw data een onderscheidend bedrijfsmiddel!

Data behoort tot het kapitaal van uw organisatie, net als uw medewerkers en uw vastgoed.

Dided biedt daarom een integrale aanpak, die zorgt dat uw data van hoge waarde is voor uw huurders, medewerkers, partners en stakeholders.

Datamanagement waarmee u tegelijkertijd
uw processen optimaliseert,
uw governance verbetert en
de ambities van uw organisatie ondersteunt.

Klanten van dided begrijpen het belang van data, maar vaak weten ze niet waar ze moeten beginnen om datamanagement op te tuigen in de organisatie. Het ontbreekt aan overzicht het kunnen leggen van verbinding tussen de vele datamanagement-onderdelen. Het gevolg is veelal dat er met alle beste bedoelingen gekozen wordt om 1-punts oplossingen te implementeren. Bijvoorbeeld een eenmalige verbeterslag van de datakwaliteit in een specifiek systeem of het laten opstellen van datasecuritybeleid zonder de aanbevelingen te implementeren.

Dided lost dit probleem op door samen met de klant een goede business analyse te doen en vertaalt deze naar een uitvoerbare visie en strategie. De organisatie(-doelen), de wensen van medewerkers en het data- en applicatielandschap zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Maar ook voor specifieke data-vraagstukken kan u bij dided terecht. Wilt u bijvoorbeeld een betrouwbaardere data-uitwisseling met uw aannemers optuigen? Dan zorgt dided niet alleen de projectbegeleiding, maar adviseert u ook hoe u data-afhankelijkheid van ketenpartners voorkomt.


Wat levert datamanagement met dided u op?

#1

Een sterkere organisatie

Data wordt een bedrijfsmiddel
Ieder project verbetert zowel governance, proces als datahuishouding

#2

Dataminded medewerkers

Begrijpelijk voor iedereen
Kent uw processen, systemen en data
Starten vanuit uw comfortzone

#3

Toekomstbestendige oplossingen

Opzet van heldere visie en roadmap
Continuïteit door werkafspraken
Projecten met 'rente-op-rente' effect


Een greep uit gerealiseerde projecten:

- Opzet 'strategie en roadmap datamanagement': data met aantoonbare bijdrage aan doelen;
- Data inventarisaties: grip en inzicht op data;
- Opzet masterdatabronnen architectuur: welke brondata slaan we waar op?
- Grip op data buiten de deur: hoe gaan we om met data die staat opgeslagen bij partners? Hoe voorkom je dat data een machtsmiddel wordt als we willen wisselen van leverancier?
- Herinrichting van de opslagstructuur van het team vastgoed: zorgen voor een eenduidige werkwijze en opslag van documenten tijdens planmatig en niet-planmatig onderhoud.
- Doorvoering van DPIA-maatregelen in het Document Management Systeem (AVG, bewaartermijnenbeleid, ...): verhoging van de governance met behoud van werkplezier!
- Strategische vervolgstappen datamanagement 1 - 5 jaar.

Oscar betrekt iedereen vanaf de start en weet in simpele taal uit te leggen waar het over gaat.

dided.nl download