Samenwerking

Met dided kunt u
vooruit

Samenwerking? Dided is gespecialiseerd in de opzet en implementatie van samenwerkingen.
Klanten schakelen dided in om een onafhankelijke consultant de samenwerkingsstrategie op te laten zetten. En uiteraard de belangen van beide partijen te behartigen.

Het opzetten van een samenwerking is een aparte tak van sport.
Bij het vormen van een samenwerkingsstrategie, richt dided zich op succes voor langere tijd. Veelal voor een periode van 5 tot 10 jaar.

Bij samenwerkingen draait het om toekomstperspectief en balans. Beide partijen zullen in de samenwerking blijven investeren, als ze weten dat ze er blijvend profijt van hebben én er sprake is van gelijkwaardigheid.

Dided zorgt dat een samenwerking geen vreemde eend in de bijt wordt. Aansluiting op de kernactiviteiten van beide partijen is een belangrijke randvoorwaarde.
Ook de aansluiting op de processen en cultuur van beide partijen speelt een belangrijke rol. Uiteraard mogen partijen van elkaar verschillen. Vooraf moet wel duidelijk besproken worden hoe omgegaan wordt met onderlinge verschillen. Zonder dit inzicht wordt de kans op een conflict groter.

Dided hanteert bij de vorming van een samenwerking zes succesfactoren:

 1. Eenvoud van constructie (duidelijkheid voor iedereen).
 2. Zorgen dat de samenwerking van strategisch belang is voor bij beide organisaties.
 3. Opzet vanuit een duidelijke marktbehoefte (in plaats van een opportuniteit).
 4. Benutten van elkaars kernkwaliteiten.
 5. Beperk de kans op conflicten: geen onderlinge concurrentie,  geen conflicterende culturen.
 6. Werken vanuit een gezamenlijke visie en duidelijke roadmap.

 


Blader eens door onderstaande vragen. Vragen van klanten die aanleiding gaven om de samenwerkingsstrategie samen met dided op te stellen.

Speelt de samenwerking in op een duidelijke klantbehoefte?
Hebben we een gezamenlijke visie?
Leveren we samen beter dan concurrenten?
Hebben we een positieve business-case?
Is een eenvoudige samenwerkingsconstructie mogelijk?
Kan ik voldoende aandacht besteden aan de samenwerking?
Sluit de samenwerking aan op de activiteiten van mijn bedrijf?
Snapt de klant waarom samenwerken nodig is?
Sluit de samenwerking aan op het beeld dat de klant heeft bij onze bedrijven?
Is het aanbod van de samenwerking belangrijk voor de klant?
Wat is de kans dat we op termijn dezelfde producten of diensten willen aanbieden?
Wil ik echt samenwerken of probeer ik mijn eigen tekortkoming op te lossen?
Zijn mijn medewerkers in staat om samen te werken de andere partij?

Herkent u zich in bovenstaande vragen? Neem dan gerust contact op. Een gesprek met dided is geheel vrijblijvend.


Wat krijgt u geleverd
als u dided de samenwerkingsstrategie laat opzetten en uitvoeren?

 • Duidelijke keuzes
  rondom de mogelijke samenwerkingsvormen en de gewenste intensiteit van de samenwerking. Daarnaast worden keuzes voorgelegd rondom de manieren waarop u gezamenlijk de markt kan benaderen.
 • Een uitgewerkte samenwerkingsstrategie
  die laat zien op basis van welke gezamenlijke afspraken, kwaliteiten, middelen en aanbod u succesvol kan opereren in de markt. Zowel bekeken vanuit klanten als vanuit concurrentiepositie.
 • Een stappenplan
  dat aantoont hoe u stap voor stap de gekozen strategie kan uitvoeren.
  Een stappenplan dat aantoont dat de uitvoering haalbaar is voor beide partijen. En laat zien hoe de samenwerking voor langere tijd succesvol zal zijn.
 • Begeleiding bij de uitvoering
  door de gekozen strategie uit te rollen binnen beide organisaties. Dit wordt gedaan door het stappenplan samen met medewerkers van beide partijen uit te voeren.

 

Wat levert dided u op bij het opzetten van samenwerkingen?

Gedragen ideeën

Nieuwe inzichten aanreiken vanuit multi point of view. Zelfstandig én in samenwerking met uw team. Dit verhoogt het draagvlak.

Gericht op lange termijn succes

Iedere strategie is gericht op het vergroten van de toekomstbestendigheid van uw bedrijf of samenwerking

Klantgerichte aanpak

Ieder traject is op maat. Niet alleen goed advies en begeleiding, maar juist ook het creëren van draagvlak voor veranderingen.

Totaalplaat

Dided creëert samenhang en legt dwarsverbanden. Zowel binnen als buiten uw organisatie.

Nee is ook een antwoord

Dided denkt vooral in mogelijkheden, maar geeft aan indien zij ergens niet in gelooft.

Zichtbaar en betrouwbaar

Dided biedt een objectieve kijk, maar werkt wel vanuit de omgeving van haar klanten. Dit vergroot de beleving én creëert onbewust draagvlak bij medewerkers voor eventuele aanstaande veranderingen.

In gesprek.

Kan dided u helpen met het realiseren van uw ambities of het oplossen van een probleem?

Een opdracht aan dided wordt pas gegeven als er vertrouwen is.
Niet alleen qua kunde, maar vaak speelt juist het gevoel een rol. Ontmoet de persoon achter dided, een gesprek is geheel vrijblijvend.

Oscar Gordijn
Telefoon: 06 1209 2099
E-mail: oscar@dided.nl

Wilt u meer weten over deze dienst?

  dided.nl download