Groeistrategie recyclebedrijf Van Gerrevink

Opstellen en implementeren van een groeistrategie bij Van Gerrevink recycling en vernietiging.

Print

Van Gerrevink is een familiebedrijf in de recyclingbranche. Voor het bedrijf is een opdracht uitgevoerd om de groeistrategie van de organisatie op te zetten en gezamenlijk met de klant te implementeren.

Beginsituatie

Reeds 135 jaar doet Van Gerrevink zaken in de regio Apeldoorn. Er is een uitstekende positie opgebouwd op het gebied van archiefvernietiging, papierrecycling en het recyclen van diverse metaalsoorten. Het bedrijf wordt geleid door een driekoppige directie, inclusief de recent toegetreden grootaandeelhouder.
Aangezien de recyclingmarkt volop in beweging is en continuïteit bij het bedrijf voorop staat, is besloten om de markt en het bedrijf tegen het licht te houden. Het doel van de opdracht is om de huidige positie van het bedrijf te verstevigen en richting te geven aan een toekomstbestendig aanbod (producten/markten).

Uitvoering van de opdracht

In eerste instantie is een strategisch plan opgesteld om de huidige bedrijfs- en marktsituatie in kaart te brengen en de business development opties samen te stellen. Vervolgens is in overleg bepaald welke opties worden uitgevoerd.

Per product-marktcombinatie is een compact marktintroductieplan of actiepad opgesteld en (worden) samen met het personeel uitgevoerd.

Eindresultaat

Het bedrijf heeft meer inzicht in de ontwikkeling van de markten waar ze nu actief in is.
Er is besloten haar commerciële activiteiten uit te breiden in de bestaande markt. Dit is nodig om haar marktpositie op lange termijn te kunnen behouden.
Het traject heeft het bedrijf tevens doen inzien dat ze betere kwaliteiten heeft dan haar concurrenten, maar dat ze deze te weinig heeft benut. Dit betekent dat het bedrijf geen grote veranderingen hoeft door te voeren om haar concurrentiepositie te verbeteren.
Om het bedrijf in de toekomst te laten groeien is gekozen voor uitbreiding van het assortiment met een nieuwe afvalsoort.

 

Klant ervaring:

Oscar is een zeer gedreven en hoog gemotiveerde persoon. Zowel in zijn werk als met sporten een echte doorzetter. Dit maakt dat zijn marktstrategieën ook echt uitgevoerd worden.

Marc van Gerrevink

Reageren niet mogelijk

dided.nl download