Opstellen ICT-beleid

ICT-beleid gericht op een haalbaar ontwikkelpad en een frisse kijk op de samenwerking met leveranciers.

ICT-beleid ontwikkelen vanuit een krachtige business-analyse, inclusief het opstellen van partnerbeleid dat inzicht biedt in de gewenste omgang & afhankelijkheid van leveranciers.

Beginsituatie

Een woningcorporatie met bezit op een eiland en het vaste land, wil doorgroeien naar een netwerk organisatie met een procesgerichte werkwijze. Om dit mogelijk te maken wil ze dat zowel de automatisering als de samenwerking met partners, twee stevige pijlers worden van de organisatie. Hiervoor heeft dided de opdracht gekregen om het ICT-beleid vorm te geven en een strategisch partnerplan te ontwikkelen.

 

Uitvoering van de opdracht

Bij het samenstellen van het beleid is begonnen met het in kaart brengen van de verschillende behoeftes / culturen van de regio's waarin de klant opereert. Daarnaast heeft de klant te maken met een meer dan gemiddelde afhankelijkheid van een aantal leveranciers. Samen met het team is gekeken naar de gewenste omgang met de automatisering, zowel qua systemen als leveranciers.

Op basis van de analyse zijn eerst een aantal 'pijlers' samengesteld op basis waarvan het ICT-beleid verder is vormgegeven. De pijlers helpen om focus aan te brengen.
Het beleid is uiteraard vertaald naar een roadmap met projecten.
Tijdens de uitwerking van het strategisch partnerplan is zowel gekeken naar de beleidsmatige uitgangspunten die gehanteerd worden bij de omgang met partners, als naar de operationele omgang met / aansturing van partners. Voor de klant is een framework ontwikkeld die laat zien wat de impact van de huidige leveranciers is op de bedrijfsvoering van de organisatie.

 

Eindresultaat

 

Een ICT-beleid dat praktisch uitvoerbaar is (5-jaars periode).
Daarnaast is een strategisch partnerplan opgeleverd.

Dit Strategisch Partnerplan heeft als doel om handvatten te ontwikkelen voor het aansturen en beheren van partnerschappen. De corporatie verbetert hierdoor de continuïteit van de organisatie en optimaliseert de uitvoering van de processen waar partners onderdeel van uitmaken.

Nog geen reacties

Laat een bericht achter

dided.nl download