Nieuwe verkoopconcepten (positioneren aannemersbedrijf)

Quick scan rondom het positioneren en vermarkten van de 24-uurs service dienst van een aannemersbedrijf van 90 fte.

Beginsituatie

Het betreffende aannemersbedrijf heeft een divers aanbod. Ze zijn actief op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en ze beschikken over een onderhoud&servicedienst. Het bedrijf zoekt naar nieuwe mogelijkheden om hun portfolio te vermarkten. Het bedrijf wordt op korte termijn overgedragen aan de zoon van de huidige eigenaar. Nieuwe ideeën worden door de nieuwe eigenaar in kaart gebracht, met als doel te kijken welke groeimogelijkheden het bedrijf heeft.

Uitvoering van de opdracht

Om te komen tot resultaat is een quick scan op maat gemaakt.
In de quick scan die gehouden is om antwoord te kunnen geven op genoemde vragen, is ingegaan op de markt, de dienstverlening, klantgedrag, concurrentie en de positie van het bedrijf zelf.

De quick scan kent drie stadia: voorbereiding, informatie verzameling samen met de klant, uitwerken van de vragen (analyseren en komen tot oplossingsrichtingen).
De voorbereiding wordt gedaan door dided.
Het verzamelen van de informatie is gedaan op 1 dag in 'co-creatie' met de klant. Op deze dag is zo veel mogelijk informatie verzameld vanuit parate kennis. Door niet de discussie aan te gaan, maar meer te kijken naar het grote geheel, ontstaat een breed beeld vanuit meerdere invalshoeken. Dit is een manier om te komen tot ideeën en indicatieve oplossingen. In de ochtend geeft de klant input op basis van door dided opgestelde overzichten. In de middag worden resultaten geanalyseerd door dided om vervolgens met elkaar te brainstormen over oplossingsrichtingen.
Het analyseren en komen tot definitieve oplossingsrichtingen is hierna uitgewerkt en gepresenteerd aan de klant.

Eindresultaat

De quick scan heeft het bedrijf op hoofdlijnen antwoord gegeven op de volgende vragen:
(1) Hoe kunnen we onze toegevoegde waarde definiëren?
(2) Hoe kunnen we onze 24-uur dienst concreet vermarkten?
(3) Hoe kunnen we onze klanten anders benaderen?
(4) Welke realistische groeimogelijkheden zijn er nog meer voor ons bedrijf?

 

Klant ervaring:

Wat is uw marketingstrategie?
Oscar Gordijn is een motiverende creatieveling die u kan helpen met een ‘out of the box’ blik om zodoende uw eigen bedrijfsvoering en marketingstrategie te beoordelen. Het prettige van dided is dat Oscar direct voortvarend te werk gaat en niet schuwt om kritisch richting z’n opdrachtgevers te zijn.

Nog geen reacties

Laat een bericht achter

dided.nl download