Toets op marketingstrategie bedrijfsovername

Toets van de marketing- en communicatiestrategie rondom een bedrijfsovername (softwarebedrijf).

Beginsituatie

Een softwarebedrijf op het gebied van prognose- en calculatiesoftware voor bouw en onderhoudsbedrijven heeft een softwarebedrijf overgenomen dat zich richt op de Grond-, Weg- en Waterbouw. Om deze overname goed te introduceren zijn drie documenten opgesteld: een strategisch marketing-/communicatieplan, een communicatieplan voor de marktintroductie en een marketingplan gericht op de periode na de marktintroductie.
Het bedrijf wil een second opinion op de voorgestelde aanpak.

Uitvoering van de opdracht

De opgestelde marketingstrategie is gereviewed en verder advies is gegeven vanuit drie invalshoeken: de markten, de klanten en de twee bedrijven zelf.
Hierbij is met name gekeken naar de uitvoerbaarheid, draagvlak en doeltreffendheid.

Eindresultaat

De review heeft specifieke aanbevelingen en verbeteringen opgeleverd rondom de marktintroductie, maar juist ook op het gebied van draagvlak binnen de organisaties.
Te algemene en niet uitvoerbare onderdelen zijn omgezet naar een concrete en uitvoerbare aanpak voor de organisatie.

dided.nl download