Bedrijfsoverdracht

page1_img1

Met dided kunt u
vooruit

Dided is gespecialiseerd in marktstrategieën. Niet alleen de opzet, maar juist ook de implementatie.
Klanten schakelen de diensten van dided in, in geval van heroverweging van de markt- of productstrategie, de opzet of verlenging van samenwerkingen alswel voor het begeleiden van bedrijfsoverdrachten.

Een bedrijfsoverdracht gaat gepaard met vele vraagstukken. Het belangrijkste vraagstuk hierbij: hoe continueer of vergroot  je als nieuwe eigenaar het succes van het bedrijf?

Tijdens bedrijfsoverdrachten slokken vaak de juridische-, fiscale en financiële vraagstukken de meeste tijd op. Uiteraard moet dit goed geregeld zijn.

Bij bedrijfsoverdrachten richt dided zich echter volledig op het ontwikkelen van en draagvlak creëren voor de koers die de nieuwe eigenaar met het bedrijf wil en kan varen. Dided zorgt voor een gedegen start en duidelijk voor zowel de huidige als de nieuwe eigenaar, alswel voor draagvlak bij het personeel: duidelijkheid en vertrouwen in de koers die het bedrijf met de nieuwe eigenaar gaat varen.

Tijdens een bedrijfsoverdracht worden vanuit meerdere partijen vragen gesteld.
De nieuwe eigenaar of bedrijfsopvolger worstelt bijvoorbeeld vaak met de vraag hoe hij het succes van zijn voorganger kan evenaren of vergroten. Ook komt het voor dat de nieuwe eigenaar veranderingen wil doorvoeren en zoekt naar draagvlak hiervoor.
De huidige eigenaar zoekt vaak naar de juiste manier en timing om het stokje over te dragen. Vooral bij familiebedrijven speelt dit vaak: loslaten van het bedrijf en duidelijk maken wie de nieuwe roerganger is. Ook komt het voor dat de huidige eigenaar druk legt op de nieuwe eigenaar om het bedrijf exact zo te leiden zoals hij dat altijd heeft gedaan.
Bij het personeel kan tijdens een bedrijfsoverdracht onzekerheid ontstaan. Bijvoorbeeld rondom de capaciteiten van de nieuwe eigenaar of welke veranderingen er op hen af gaan komen. Vooral bij bedrijven die een nauwe band hebben met de eigenaar of bedrijven waarbij zoon/dochter het overneemt van vader of moeder speelt dit een rol.

Wat levert dided tijdens een bedrijfsoverdracht u op?

Gedragen ideeën

Nieuwe inzichten aanreiken vanuit multi point of view. Zelfstandig én in samenwerking met uw team. Dit verhoogt het draagvlak.

Gericht op lange termijn succes

Iedere strategie is gericht op het vergroten van de toekomstbestendigheid van uw bedrijf of samenwerking

Klantgerichte aanpak

Ieder traject is op maat. Niet alleen goed advies en begeleiding, maar juist ook het creëren van draagvlak voor veranderingen.

Totaalplaat

Dided creëert samenhang en legt dwarsverbanden. Zowel binnen als buiten uw organisatie.

Nee is ook een antwoord

Dided denkt vooral in mogelijkheden, maar geeft aan indien zij ergens niet in gelooft.

Zichtbaar en betrouwbaar

Dided biedt een objectieve kijk, maar werkt wel vanuit de omgeving van haar klanten. Dit vergroot de beleving én creëert onbewust draagvlak bij medewerkers voor eventuele aanstaande veranderingen.

In gesprek.

Kan dided u helpen met het realiseren van uw ambities of het oplossen van een probleem?

Een opdracht aan dided wordt pas gegeven als er vertrouwen is.
Niet alleen qua kunde, maar vaak speelt juist het gevoel een rol. Ontmoet de persoon achter dided, een gesprek is geheel vrijblijvend.

Oscar Gordijn
Telefoon: 06 1209 2099
E-mail: oscar@dided.nl

Wilt u meer weten over deze dienst?

    dided.nl download