Groeistrategie 18 automotivebedrijven

Groeistrategie voor 18 bedrijven (automotive)

Opzet groeistrategie en uitbreiding productportfolio voor 18 bekleedbedrijven (automotive sector).

Beginsituatie

Autobekleedbedrijven in Nederland hebben te maken met toenemende druk op het werkvolume en dalende marges. De concurrentie neemt toe en er komen steeds meer goedkopere alternatieven voor het bekleden van auto’s. 18 Bekleedbedrijven die zijn aangesloten bij een automotive brancheorganisatie hebben daarom opdracht gegeven om te zoeken naar groeimogelijkheden. Een groeistrategie op basis van bestaande mogelijkheden en middelen van de bekleedbedrijven.

Uitvoering van de opdracht

Bij dit business development traject is gewerkt op basis van een driehoeksverhouding tussen de brancheorganisatie, de bekleedbedrijven en uiteraard de markt. Dit traject heeft de bekleedbedrijven twee dingen opgeleverd. Ten eerste is een visie op de markt ontwikkeld. Ten tweede zijn een aantal concrete groeimogelijkheden aangereikt om het bedrijfsresultaat te verbeteren. De bedrijven hebben dus niet alleen een strategische richting opgeleverd gekregen, maar ook is er nieuw aanbod ontwikkeld en overgedragen. Inclusief handvatten om deze in de markt te introduceren.

Eindresultaat

Op hoofdlijnen is opgeleverd:
1. Een visie op de sector.
2. Het aanreiken van groeivlakken: op welke onderdelen moeten de bekleedbedrijven focussen om groei te bereiken / hun positie zeker te stellen?
3. De opzet van 7 concrete producten / diensten waarmee het bekleedbedrijf zijn aanbod kan uitbreiden (inclusief een voorzet voor marktintroductie).

Naast groeimogelijkheden per individueel bedrijf, is aangegeven hoe er meer samenwerking tussen de bekleedbedrijven onderling gecreëerd kan worden. Ook heeft de brancheorganisatie meer inzicht gekregen in hoe ze haar leden beter kan bedienen.

Met deze opdracht is het voor de bekleedbedrijven duidelijk geworden hoe ze hun bestaande kennis en vaardigheden beter kunnen benutten. Zowel rondom het bedienen van bestaande klanten als het aanboren van nieuwe doelgroepen. Zo hebben een aantal spelers kennis en kunde op het gebied van design en ergonomie, die ze te beperkt hebben gebruikt. Op basis van dit traject heeft onder andere één van de leden direct haar strategie aangepast.

dided.nl download