MT-dag ‘doorvoeren van veranderingen’ (woningcorporatie)

Organisatie van een themadag 'doorvoeren van veranderingen' voor het managementteam van een woningcorporatie.

Het begeleiden van een themadag voor vijf MT leden van een woningcorporatie met meer dan 250 medewerkers. Centraal staat de omgang met en het doorvoeren van veranderingen.

Beginsituatie

De klant is een woningcorporatie die is samengesteld uit meerdere, gefuseerde corporaties. De organisatie staat voor een transformatie opgave van 'pandgericht naar klantgericht'. Om de centrale doelstellingen te bereiken zullen alle managers veranderingen moeten doorvoeren.

Uitvoering van de opdracht

De themadag begint met het presenteren van een praktijkcase van dided. Deze praktijkcase wordt gepresenteerd in een doorloop van huidige naar gewenste situatie. De meeste aandacht hierbij gaat naar de succes- en faalfactoren.
Tijdens de presentatie van deze case ligt de nadruk op de ervaring van dided bij zaken als:
- Succesfactoren: wat heeft gewerkt en wat niet?
- Groeicurve: veranderen vanuit de comfortzone van mens en organisatie.
- Moeilijke cases: omgang met afhakers en mensen die niet mee kunnen.

Na de presentatie gaan deelnemers een en ander reflecteren op de eigen situatie (van de organisatie en de rol als manager). Door de MT leden wordt gespard over een bestaand veranderplan van een collega. Er wordt tijdens de discussie gekeken naar de positie van het plan ten opzichte van de strategie van de corporatie. Daarnaast bekijkt het MT de impact van het plan op de medewerkers.
Tot slot wordt ieder MT lid gestimuleerd om de opgedane inzichten te matchen met zijn/haar eigen situatie. Vervolgens worden deze inzichten omgezet naar concrete actie.

Tijdens alle onderdelen van de dag is rekening gehouden met de behoefte van de MT leden zoals die vooraf zijn doorgegeven.

Eindresultaat

Tijdens de dag zijn de deelnemers gevoed met kennis/vaardigheden rondom succesvol veranderen, zowel vanuit de inbreng van dided als vanuit het MT zelf. De dag heeft een bijdrage geleverd aan het in staat stellen van het MT om de transformatie opgave van deze corporatie te volbrengen.

dided.nl download