Opzet datamanagement programma

Datamanagement waar je blij van wordt
Projecten met een 'rente-op-rente' effect

Dit is gebruikt als slogan voor het datamanagement programma dat dided van scratch af aan heeft opgezet voor woningcorporatie GroenWest (nu Cazas Wonen).

 

Beginsituatie

De organisatie wilde een datagedreven woningcorporatie worden en heeft dided verzocht een strategie op te tuigen, inclusief een planning van de uitvoering. De organisatie heeft bij aanvang van de opdracht 12.000 woningen en 125  medewerkers.

Met de organisatiedoelen en de wensen van medewerkers als belangrijkste uitgangspunten is een strategie opgesteld met een uitvoeringshorizon van twee jaar.

 

Uitvoering van de opdracht

Om datagedreven te worden heeft de organisatie gekozen om vijf datamanagement-thema's centraal te stellen:

De projecten die zijn uitgevoerd hebben ieder aan 1 of meerdere van bovenstaande thema's bijgedragen. Het gevolg van deze aanpak is dat de organisatie een stevig en samenhangend datamanagement-fundament heeft weten op te bouwen. Door te werken met thema's wordt voorkomen dat er geen projecten worden uitgevoerd als 'losse flodder'.

De toevoeging van datasecurity, heeft geleid tot een betere governance op het gebied van data(management). In totaal zijn 12 projecten uitgevoerd. Bij deze projecten is niet alleen een 'eindproduct' opgeleverd, maar zijn ook werkafspraken gemaakt met de organisatie om de oplossing qua gebruik goed te borgen en up-to-date te houden.

Eindresultaat

Na afronding van het programma, heeft de organisatie flinke stappen gezet op het gebied van datamanagement. Er is visie, een meer dan gemiddeld hoog datamanagement 'volwassenheidsniveau'' en er zijn concrete middelen beschikbaar gesteld om data te managen en te benutten.

Visie

 

•Visie op datamanagement
•Visie op Enterprise Content Management
•Roadmap DMS
•Advies datamanagement organisatie.
•Advies omgang eigen data bij externen

Vervolg 2022 2025

Algemeen

 

•Data is meer een organisatie-asset geworden: werken vanuit visie & organisatiedoelen.
•Vergroot databewustzijn:
Programmaplan, gericht op organisatiedoelen
•Opbouw van een fundament:
Ieder data-project draagt bij aan meerdere datamanagement thema’s

Projectspecifiek

 

•Inzicht in aanwezige data
•Vastelling masterdatabronnen
•Meer / betere werkafspraken
•Betere governance: Datasecuritybeleid, DPIA,
8 datasecurityverbeteringen, …
•Heldere structuur G:\ voor Vastgoed
•Basis ECM: nieuw platform voor ongestructureerde data…

Klantervaring

Van het programma en de resultaten ervan is ook een artikel gepubliceerd in Corporatiemedia. Dit artikel vind je hier.

Nog geen reacties

Laat een bericht achter

dided.nl download