Portfolio Label: Woningcorporatie

Digitalisering en samenwerking

Digitalisering en samenwerking als strategische speerpunten Realisatie van een digitaliseringsslag en de opzet van een ICT-samenwerking voor De Vooruitgang, een lokaal verankerde Volendamse woningcorporatie met een persoonlijke benadering.   Beginsituatie   De Vooruitgang is een woningcorporatie te Volendam, die weet wat er speelt in haar regio en persoonlijke aandacht heeft voor haar huurders. Om de toekomstbestendigheid…
Lees verder

ICT Samenwerking

ICT samenwerking tussen twee woningcorporaties: harmoniseren van ICT en processen   Beginsituatie Twee woningcorporaties in Noord Holland willen al enige tijd een ICT samenwerking vormen. Beide partijen zien een ICT samenwerking als middel om de continuïteit van de organisaties te verbeteren en kosten te besparen. Daarnaast verwacht men beter in te kunnen springen op efficiency- en…
Lees verder

Inventarisatie samenwerkingsmogelijkheden (woningcorporatie)

Drie woningcorporaties zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden.   Beginsituatie Drie woningcorporaties willen weten of samenwerken zinvol is. Ze onderzoeken op welke onderdelen ze elkaar kunnen versterken, samen de regio beter kunnen bedienen of efficiencyvoordelen kunnen behalen. De opdracht betreft een verkenning van samenwerkingsmogelijkheden. Bij dit traject is het voltallige management van de drie corporaties betrokken (een traject met 12 directie- en MT…
Lees verder

Toetreding nieuwe markt

Voorbereiding op het aanboren van nieuwe markt: toetsen slagingskans en opzet positionering voor een webbedrijf. Voor een succesvol Chat Contact Center in de Automotive, wordt een opdracht uitgevoerd om te toetsen of het bedrijf succesvol zaken kan doen met een voor hun nieuwe markt: woningcorporaties. Beginsituatie Web1on1 is een live chat contact center dat in…
Lees verder

MT-dag ‘doorvoeren van veranderingen’ (woningcorporatie)

Organisatie van een themadag 'doorvoeren van veranderingen' voor het managementteam van een woningcorporatie. Het begeleiden van een themadag voor vijf MT leden van een woningcorporatie met meer dan 250 medewerkers. Centraal staat de omgang met en het doorvoeren van veranderingen. Beginsituatie De klant is een woningcorporatie die is samengesteld uit meerdere, gefuseerde corporaties. De organisatie…
Lees verder

dided.nl download