Woningcorporaties

Optimaliseren en implementeren van samenwerkingen

in de woningcorporatiesector

 

Op basis van een heldere totaalaanpak ontzorgt dided woningcorporaties bij het opzetten en succesvol houden van (ICT-)samenwerkingen.

Door samen te werken met andere corporaties profiteert u van:

  • Meer slagkracht
  • Efficiëntere processen
  • Lagere kosten
  • Betere beslissingen.

De samenwerkingen die dided opzet, verbeteren de continuïteit van uw organisatie en dragen bovendien bij aan een sterke, autonome positie van uw corporatie.

Oscar Gordijn is eigenaar van dided. Hij heeft de rol van onafhankelijk projectleider. Door zijn aanpak ontzorgt hij u vanaf het het zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden tot en met het implementeren en succesvol houden van een samenwerking. Hier vindt u een voorbeeld van het werk van dided.


Klant ervaring:

“Oscar kan feilloos de kansen en valkuilen bij een samenwerking benoemen en daar een goede strategie bij bedenken en uitvoeren. Deze strategieën zijn tot in de puntjes doordacht, waarbij alles in elkaar past. Zijn enthousiasme en interesse zorgen ervoor dat hij iedereen in het bedrijf hierbij ook “meekrijgt” in de uitvoering. Ik heb met veel plezier met hem samengewerkt!”


Klantcase: verkenning samenwerking

Drie corporaties onderzoeken of onderling samenwerken zinvol is. Ze willen hun positie versterken in de regio en efficiency realiseren.

Met de drie MT’s wordt uitgewerkt of de organisaties bij elkaar passen en op welke onderdelen er behoefte is aan samenwerking.

Samenwerking op het gebied van kennisdeling en ICT lijkt het meest kansrijk. Men krijgt inzicht in de score op succesfactoren die bepalend zijn. Voor het meest kansrijke samenwerkingsonderdeel is een stappenplan uitgewerkt.

Klik hier voor de volledige case.

Klantcase: samenwerking Ortec Finance en Vabi

Woningcorporaties zijn voor het nemen van beleidsbeslissingen afhankelijk van verschillende software systemen.

Ortec Finance en Vabi willen corporaties ondersteunen met een gezamenlijk beleidsplatform dat alle data en rekenmodellen bevat om optimale beleidsbeslissingen te kunnen nemen rondom hun vastgoed.
Oscar heeft beide partijen begeleidt bij het vormen van de samenwerkingsstrategie, het borgen van de samenwerking binnen de organisaties en de marktintroductie van het gezamenlijke aanbod.

Beide partijen hebben zich voor 10 jaar aan elkaar verbonden. Ze ontwikkelen samen aan nieuwe producten en treden gezamenlijk op in de markt.

Nu de krachten zijn gebundeld, worden woningcorporaties nog beter in staat gesteld om strategische keuzes te maken en de operatie te voorzien van actuele stuur- en vastgoedinformatie.

Klik hier voor de volledige case.

Met Oscar gaan samenwerkingen
vooruit

Oscar Gordijn is gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van samenwerkingen.
Voor woningcorporaties haar partners en ICT-leveranciers. De aanpak van Oscar resulteert in meer rendement, efficiënte klantprocessen en betere beleidsbeslissingen.


Samenwerkingen vormen, implementeren én introduceren bij de doelgroep

Samenwerking met ICT-leveranciers?

Efficiënte klantcontacten

Digitaliseren van (keten-)processen

Gebruik van webportalen door huurders

...

Samenwerking met collega corporaties?

Kennis delen

Uniformeren van processen en ICT

Gezamenlijk optrekken richting leveranciers

...

Samenwerking met partners?

Inventariseren samenwerkingsmogelijkheden

Samenwerkingsstrategie

Implementatie

...


De juiste mix om uw samenwerkingen langer succesvol te maken

U

Samenwerkingsspecialist

Samenwerkingen
Organisatie strategie
Marketing

S

Positieve focus

Sturen op ieders belang
Benutten van elkaars kracht
Gebruiken wat je hebt

P

Branche ervaring

Woningcorporaties
(Primair) systeem leveranciers
Web- en portaal aanbieders


Klant ervaring:

“Oscar is een fijn mens om mee samen te werken. Zijn karaktereigenschappen en ervaring zorgen ervoor dat hij niet alleen weet hoe hij een samenwerking moet opzetten, maar hij heeft vooral oog voor de lange termijn. Hij voelt feilloos aan welke belangen er spelen bij de opzet van een marktstrategie. Kan op C-level niveau schakelen en hecht waarde aan een haalbaar plan en een praktische uitvoering hiervan. Ook in projecten weet hij de vaart er in te houden, de scherpte bij alle betrokkenen te borgen en blijft focus houden op ieders belang hierin.”


Dienstverlening rondom samenwerkingen

Voorbereiding

 

Ontwikkeling visie op samenwerken

Onderzoek naar potentiële samenwerkingen

Opzet business cases
& veranderaanpak

Selectiecriteria en partnerprofielen

Risico- en knelpunten analyse leverancier, proces of systeem

Intakegesprek

Opzet

 

Creëren synergie en gezamenlijk belang

Samenwerkings-strategie vormen

Opstellen KPI’s en contract-afspraken

Opzet werkproces en implementatieplan

Implementatie begeleiding.
.
.

Intakegesprek

Introductie

 

Marketingplan of
go-to-market plan

Communicatie aanpak en middelen

Begeleiden marktintroductie.

.
.

.
.
.

Intakegesprek

Beheer

 

Advisering bij
(potentiële) conflicten.

Beheerconcept voor samenwerkingen:
» Supportdesk
» Halfjaarlijkse optimalisatie
» Conflictsignalering
» Jaarlijkse evaluatie met directies
» Rapportage RvC / stakeholders

Onafhankelijke succesbewaking
voor een vast bedrag per jaar!

Intakegesprek

Persoonlijke werkwijze, structurele oplossingen

Onafhankelijk

Eigen praktijk. Geen deelnemingen of koppelverkoop.

Ieders belang dienen

Oscar zorgt dat alle deelnemers baat hebben bij de samenwerking.

Gedragen ideeën

Oscar benut ieders ideeën en betrekt uw team vanaf de start.

Totaalplaat

Oscar creëert samenhang en legt dwarsverbanden.

Gaat verder

Oscar stopt niet na implementatie van een systeem of proces.

Gericht op lange termijn succes

Een aanpak die constructieve samenwerkingsverbanden oplevert.

In gesprek.

Kan Oscar u helpen met het opzetten of verbeteren van een samenwerking?

Een opdracht aan dided wordt pas gegeven als er vertrouwen is.
Niet alleen qua ervaring. Vaak speelt juist het gevoel een rol. Ontmoet de persoon achter dided, een gesprek is geheel vrijblijvend.

Oscar Gordijn
Telefoon: 06 1209 2099
E-mail: oscar@dided.nl

Wilt u weten wat Oscar voor u kan betekenen?

    dided.nl download