Over Oscar

Oscar, woningcorporaties & samenwerkingen

Oscar Gordijn is eigenaar van dided. Hij is gespecialiseerd in het opzetten van samenwerkingen in de woningcorporatiesector. Niet alleen tussen woningcorporaties, maar ook tussen partners en ICT-leveranciers.


Visie

Om te presteren zijn corporaties steeds afhankelijker van andere partijen én van elkaar. Samenwerkingen zijn eigenlijk onmisbaar geworden.

De kwaliteit van samenwerking heeft steeds meer invloed zijn op de prestaties van woningcorporaties.


“Bij samenwerkingen is het aanvoelen van de verschillende belangen en het meekrijgen van mensen zeer belangrijk.

Mensen waarderen mijn gedegen aanpak, maar komen vooral in actie als ze het voordeel voor zichzelf zien.”

Achtergrond

Oscar kent de woningcorporatiemarkt goed.

Hij werkt vanuit een combinatie van expertise op het gebied van samenwerkingen en marketingstrategie. Hierdoor is hij in staat om samenwerkingen te implementeren binnen uw organisatie én te zorgen voor rendement bij de doelgroep.

Hij heeft veel ervaring met corporatieprocessen en ICT. Hij stopt echter niet na de implementatie van een systeem of proces. Zijn focus is altijd gericht op het behalen van resultaat bij de doelgroep.

Met zijn aanpak helpt hij corporaties bijvoorbeeld bij het zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden, heeft hij de samenwerking tussen Ortec Finance en Vabi opgezet en helpt hij leveranciers als CNS om dichter tegen corporaties aan te kruipen. Ook is hij actief voor leveranciers van klantcontacten en vastgoed onderhoud.

Mensen meekrijgen in samenwerkingen.

Oscar:

  1. Neemt de markt- of bedrijfsdoelstelling altijd als uitgangspunt.
  2. Stuurt op de belangen van alle deelnemers. Hij vormt samenwerkingen waar alle partijen profijt van hebben.
  3. Benut de ideeën van medewerkers en management. Hij werkt stap voor stap toe naar een gedragen samenwerking.
  4. Is enthousiast over de sector en werkt met positieve energie aan bestendige oplossingen.

 

 

dided.nl download