Samenwerkingsstrategie

Samenwerkingsstrategie: 4 fasen aanpak

"Woningcorporaties hebben vaak een regierol. De combinatie van ICT kennis en mijn ervaring met het opzetten van samenwerkingen sluit daar perfect op aan."

Met Oscar bent u zeker van een doordachte samenwerkingsstrategie.
Om een samenwerking van de grond te krijgen en succesvol te houden, maakt Oscar onderscheid tussen 4 fasen die gezamenlijk de hele levenscyclus van een samenwerking afdekken: voorbereiding, opzet, introductie en beheer.

Dit is onderscheidend, maar vooral noodzakelijk.
Onderscheidend omdat de meeste aanbieders focussen op een deelgebied en niet op een cyclus. Noodzakelijk omdat samenwerkingen permanent aandacht behoeven om succesvol te blijven. De samenwerkingsstrategie is dus niet alleen gericht op de opzet, maar juist op de totale doorloop van een samenwerking.

1. Voorbereiding
Als je als organisatie wil samenwerken, zal je eerst zelf stelling moet nemen. Waar wil je als organisatie naar toe? Wat doe je zelf en wat wil je met een ander doen?

2. Opzet
Als je vervolgens een samenwerking concreet wil vormen, moet je zeker weten dat het fundament goed is, dat je een samenwerking opzet en implementeert vanuit volledige en duidelijke criteria (Oscar gebruikt hiervoor de zes succesfactoren voor samenwerkingen). Samenwerken is mensenwerk. Met elkaar een goed fundament opzetten is cruciaal voor het draagvlak.

3. Introductie bij de doelgroep
Als je een samen werkt, dan doe je dat ergens voor. Klanten, medewerkers en organisaties wil je een voordeel bieden en meekrijgen met de bijbehorende veranderingen. Vanaf de start. Dit is zó belangrijk voor de overlevingskans van een samenwerking, dat het een aparte fase is.

4. Beheer
Is de samenwerking geïmplementeerd en in de markt gezet? Dan komt het risico van verval om de hoek kijken. Er moet gewerkt worden, de nieuwigheid is er af en als de resultaten in eerste instantie tegenvallen, dan moet iemand de schuld krijgen... Het beheer van een samenwerking is cruciaal voor het succes en de levendigheid ervan.

 

Implementeert u met Oscar bijvoorbeeld een ketensamenwerking? Dan zorgt hij samen met u dat het door huurders maximaal gebruikt wordt.
Hij gaat dus door na de implementatie van een systeem of proces. Zijn focus is altijd gericht op het behalen van het gewenste einddoel.

dided.nl download