Hoe gedigitaliseerd zijn uw samenwerkingen?


Doe de check met Dided!

Een eenvoudige check die laat zien
hoe goed uw samenwerkingen zijn geborgd
in uw automatisering en processen!

Hoe gedigitaliseerd zijn uw samenwerkingen?
Het creëren en onderhouden van succesvolle samenwerkingen is topsport. Automatisering kan hieraan een grote bijdrage leveren. Niet alleen als het gaat om ICT-ondersteuning van de operationele processen, maar ook voor het onderhouden van een constructieve relatie.

Wat houdt de check in?

Voor woningcorporaties en haar partners / leveranciers, heeft dided daarom een check ontwikkeld die inzicht geeft in de mate waarin uw samenwerkingen zijn gedigitaliseerd.

Wat levert het op?

De check biedt inzicht in de mate waarin uw automatisering ondersteuning biedt bij de processen waar sprake is van een samenwerking met een partner of leverancier.
De resultaten leveren handvatten op bij het nemen van investeringsbeslissingen rondom de digitalisering van uw organisatie en processen.
Ook geeft de check inzicht in welke aspecten van een samenwerkingsproces u wel of niet kan automatiseren.

Hoe werkt het?

Bij de check staan samenwerkingen met betrekking tot de processen van een woningcorporatie centraal. Per proces wordt de mate van digitalisering bestudeerd vanuit vijf invalshoeken:
1. Het contractbeheer
2. De procesafhandeling
3. De managementinformatie
4. De data(-integratie)
5. Het relatiebeheer

Ieder onderdeel bestaat uit meerdere subonderdelen. De score per onderdeel wordt bepaald aan de hand van een 'digitaliseringsmeetlat'. Op basis van de scores, wordt op een schaal van 0-25 punten de mate van digitalisering weergegeven.

Verder gaan dan het automatiseren van operationele processen...

Het digitaliseren van samenwerkingen wordt vaak vertaald als het automatiseren van ketenprocessen. Hier is op zich natuurlijk niets mis mee, maar automatisering kan op veel meer fronten bijdragen aan samenwerkingsverbanden.
Zo is onder andere de onderlinge verstandhouding en het bewaken van de wederzijdse belangen, een belangrijke succesfactor van een samenwerking. Een goede digitale ondersteuning van het relatie- en contractbeheer draagt enorm bij aan dit onderdeel. Bijvoorbeeld omdat contractafspraken goed worden vast gelegd en toegankelijk zijn of signaleringen die bijdragen aan grip op de enorme hoeveelheid taken van het team.

Voor wie is de check bedoeld?

De check richt zich primair op woningcorporaties. Daarnaast is de check interessant voor leveranciers van woningcorporaties. Denk aan softwarebedrijven, aannemers, installatiebedrijven of incassobureaus. Bijvoorbeeld om de aansluiting van het productportfolio te toetsen.

Maar...
Het allerbeste is natuurlijk om als samenwerkingsverband bij elkaar te gaan zitten en de check te laten uitvoeren. Dan zetten we direct ieders digitale klok gelijk.

Wat is de eerste stap?

De eerste stap is eenvoudig: stuur een mail met uw naam en telefoonnummer naar oscar@dided.nl.

0 Comments

  1. Hoe gedigitaliseerd zijn uw samenwerkingen? – dided

    http://url.org/tags/endeavor/

  2. 3emoluments

dided.nl download