Marktstrategie CNS

Opzet bedrijfskoers en aanboren nieuwe doelgroep voor CNS, specialist in management informatiesystemen en consultancy.

logo-cns-web-300x142

Beginsituatie

CNS is als bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van management informatie systemen. Het bedrijf is in 20 jaar tijd vanuit eigen kracht uitgegroeid tot een succesvol bedrijf. De belangrijkste klanten zijn woningcorporaties. Deze klantengroep waardeert het bedrijf met een 8. Voor CNS is een opdracht uitgevoerd rondom het toetsen en verder ontwikkelen van de bedrijfskoers. Ook is in dit traject aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van het aanbod.

Uitvoering van de opdracht

Voor CNS is een volledige omgevings-, concurrentie- en bedrijfsanalyse uitgevoerd. Uitgangspunt bij de marktanalyse was de woningcorporatiemarkt, inclusief toeleveranciers en partners van corporaties. De concurrentie analyse is gedaan vanuit vier invalshoeken: directe concurrenten, spelers die op onderdelen concurreren, concurrenten met wie ook een samenwerking aangegaan zou kunnen worden en potentieel toekomstige concurrenten.
De bedrijfsanalyse is onder andere gedaan op het gebied van financiƫn, personeel, commercie en product development.

Als tussentijdse oplevering is voor het bedrijf een aantal groeimogelijkheden uitgewerkt. Bij het samenstellen van deze opties is tevens rekening gehouden met de wensen en kwaliteiten van alle medewerkers.

Eindresultaat

Het eindresultaat van het traject is drieledig:
(1) een nieuwe groeistrategie die in gang is gezet (meer marktfocus en uitbreiding van het product aanbod),
(2) meer betrokkenheid van CNS bij de doelstellingen van klanten met betrekking tot de inzet van BI-producten (woningcorporaties verwachten van het management informatiesysteem dat het hen helpt bij het behalen van nog betere resultaten).
(3) een betere zichtbaarheid van CNS in de woningcorporatiemarkt.

Tevens is er voortvloeiend uit dit traject een vervolg gegeven: het benaderen van een nieuwe doelgroep binnen de woningcorporatiemarkt.

dided.nl download