Opzet samenwerking Ortec Finance en Vabi

Opzet samenwerking tussen twee marktleiders.

 

Twee softwarebedrijven bundelen hun krachten en ontwikkelen een unieke propositie voor woningcorporaties.

 

Beginsituatie

Ortec Finance en Vabi zijn twee gerenommeerde softwarebedrijven op het gebied van financiën en vastgoed. Ze staan bekend om hun kennis en rekenkunde op het gebied van plannen en simuleren. De software van beide partijen wordt ingezet door bijna alle woningcorporaties in Nederland.
Ze hebben een bestaande samenwerking rondom een koppeling tussen twee applicaties. De samenwerking tussen de twee bedrijven komt onder druk te staan doordat men elkaar dreigt te gaan beconcurreren (vanwege het ontwikkelen van vergelijkbare oplossingen voor dezelfde markt). Beide partijen willen liever samenwerken dan concurreren.

Dided wordt als onafhankelijke partij ingezet om met beide bedrijven de samenwerking opnieuw vorm te geven.

Uitvoering van de opdracht

Bij de opzet van de samenwerking zijn meerdere samenwerkingsscenario’s opgesteld. Om deze scenario’s samen te kunnen stellen, is een analyse uitgevoerd rondom de markt, klanten, de eigen organisaties en concurrentie. De waarde die beide partijen in deze fase hechtten aan de betrokkenheid van medewerkers, verdient een groot compliment. Opvallend is ook hoe duidelijk klanten zijn over de individuele kracht van beide bedrijven, maar ook verwoorden klanten zeer duidelijk aan wat in hun ogen de gezamenlijke kracht van beide partijen is.

Met een vertegenwoordiging van medewerkers en management is een definitief samenwerkingsscenario gekozen. Als laatste stap in de voorbereiding hebben alle betrokken medewerkers de samenwerkingsstrategie kunnen reviewen.
Om het overzichtelijk te houden is de samenwerking samengevat in twee brochures: de samenwerkingsstrategie en de go to market aanpak.

Bij het vastleggen van de definitieve afspraken tussen beide partijen zijn zowel contractuele- als werkafspraken vastgelegd. De uitvoerbaarheid van de samenwerking kon hierdoor zeer goed ingeschat worden.
De praktische uitvoering van de samenwerking is in gang gezet vanuit een viertal werkgroepen en een stuurgroep. Om de samenwerking zowel intern als extern succesvol te kunnen lanceren, is vooraf balans gezocht tussen de benodigde tijd voor het interne veranderingsproces versus het behouden van voorsprong op concurrenten. De rol van dided in deze fase is tweeledig geweest: projectcoördinatie rondom de uitvoering van het samenwerkingsscenario en sparringpartner op het gebied van marketing.

Nu de krachten zijn gebundeld, worden woningcorporaties nog beter in staat gesteld om strategische keuzes te maken en de operatie te voorzien van actuele stuur- en vastgoedinformatie. Om de markt gezamenlijk te kunnen bewerken is een marketingmix ontwikkeld, die zowel gebruikt kan worden bij het positioneren van de samenwerking als voor het introduceren van nieuwe producten.

Ortec Finance en Vabi hebben ervoor gekozen om in eerste instantie de focus te leggen op één specifiek product. Voor dit product is een marketingmix opgezet, inclusief een vertaling van de marketingmix naar de toepassing ervan door marketing, sales en consultancy.

Eindresultaat

Beide partijen hebben zich voor 10 jaar aan elkaar verbonden. Ze ontwikkelen samen aan nieuwe producten, treden gezamenlijk op in de markt én organiseren met elkaar een landelijke corporatiedag.

 

Klant ervaring:

"Oscar is een fijn mens om mee samen te werken. Zijn karaktereigenschappen en ervaring zorgen ervoor dat hij niet alleen weet hoe hij een samenwerking moet opzetten, maar hij heeft vooral oog voor de lange termijn. Hij voelt feilloos aan welke belangen er spelen bij de opzet van een marktstrategie. Kan op C-level niveau schakelen en hecht waarde aan een haalbaar plan en een praktische uitvoering hiervan. Ook in projecten weet hij de vaart er in te houden, de scherpte bij alle betrokkenen te borgen en blijft focus houden op ieders belang hierin. "

Bart Jalink, Manager Business Unit Woningcorporaties

dided.nl download