Digitalisering en samenwerking

Digitalisering en samenwerking als strategische speerpunten

Realisatie van een digitaliseringsslag en de opzet van een ICT-samenwerking voor De Vooruitgang, een lokaal verankerde Volendamse woningcorporatie met een persoonlijke benadering.

 

Beginsituatie

 

De Vooruitgang is een woningcorporatie te Volendam, die weet wat er speelt in haar regio en persoonlijke aandacht heeft voor haar huurders. Om de toekomstbestendigheid van de organisatie verder te verstevigen, heeft de organisatie zich ten doel gesteld om de organisatie verder te digitaliseren. Daarnaast wordt een samenwerking aangegaan met een andere woningcorporatie. Deze samenwerking moet leiden tot kostenvoordelen bij ICT-projecten en het kunnen benutten van elkaars kennis. Ook wil men middels deze samenwerking de continuïteit van de organisatie verbeteren door personele uitwisseling mogelijk te maken.

De rol van dided is te zorgen dat De Vooruitgang haar strategie versneld kan implementeren. Daarnaast wil de organisatie op korte termijn een gelijke uitgangspositie hebben op het gebied van ICT, ten opzichte van de samenwerkingspartner. Dit is belangrijk om de samenwerking concreet handen en voeten te kunnen geven.

 

Uitvoering van de opdracht

 

Voor De Vooruitgang zijn meerdere projecten opgezet en begeleid.

Belangrijk aandachtspunt is het verbeteren van de informatievoorziening voor medewerkers en richting huurders. Hiervoor is een Medewerkerportaal geïmplementeerd, zijn alle documenten gedigitaliseerd en geborgd in een Document Management Systeem en is er een module aangeschaft om woninginspecties digitaal en op locatie af te kunnen handelen. Deze inspectiemodule is tevens het eerste wapenfeit van de samenwerking met de andere woningcorporatie.

Daarnaast is een systeem geïmplementeerd om ketenintegratie te realiseren op het gebied van reparatieverzoeken. Dit zorgt voor een efficiënte procesafhandeling tussen De Vooruitgang en haar aannemers, maar draagt ook bij aan het optimaliseren van de informatievoorziening richting huurders.

Tot slot heeft De Raad van Commissarissen de beschikking gekregen over een eigen documenten omgeving en is een project opgezet om de procesbeschrijvingen van De Vooruitgang te digitaliseren.

 

Eindresultaat

 

Het grootste compliment voor De Vooruitgang is de gedrevenheid van het team: de wil en motivatie om de nieuwe systemen te benutten en om van de samenwerking een succes te maken.

In relatief korte tijd zijn meer dan vijf projecten opgeleverd. Daar waar eerst werd gesproken over een ‘ICT-inhaalslag’, heeft de corporatie nu een positie gecreëerd van waaruit ze de komende jaren efficiënter kan werken en gelijk kan optrekken met haar partner(s).

 

Klantervaring

Fred de Boer (directeur) en Bernard Eeltink (manager vastgoed):

"De organisatie dided heeft De Vooruitgang op een professionele manier begeleid bij een aantal projecten. Met een hele positieve insteek is gestart met de implementatie van het Medewerkersportaal, het digitaliseren van alle documenten en het implementeren van de Inspectiemodule.

Op een betrokken en motiverende wijze heeft de projectleider alle deelprojecten succesvol afgerond. De Vooruitgang heeft hiermee grote stappen gezet in het digitale tijdperk."

dided.nl download