Met Oscar kunt u
vooruit

Oscar is de persoon achter dided. Hij is actief voor woningcorporaties, haar partners en leveranciers. Hij is gespecialiseerd in datamanagement en applicatielandschappen. Hij vormt samen met u een strategie om uw data en applicaties optimaal bij te laten dragen aan uw doelen én voert deze strategie met u uit.

Commitment

“Wil je als corporatie maximale maatschappelijke waarde creëren, dan is een helicopterview op je data- en applicatielandschap essentieel. Maar evenzo belangrijk is dat je vanuit deze view een strategie opzet en zorgt dat deze uitgevoerd wordt. Strategie is pas waardevol als er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Dat complete traject is waar ik mijn kennis, ervaring en energie in stop.
Ik geniet van het creëren van inzicht en samenhang. Daarnaast streef ik naar een rente-op-rente effect bij klanten: geen losse impulsen, maar zorgen dat ieder project het fundament van uw organisatie versterkt.”

Gedragen ideeën

Nieuwe inzichten aanreiken vanuit multi point of view. Zelfstandig én in samenwerking met uw team. Dit verhoogt het draagvlak.

Gericht op lange termijn

Ieder project is gericht op het vergroten van de bijdrage van ICT aan uw organisatiedoelen en governance.

Klantgerichte aanpak

Ieder traject is op maat. Niet alleen goed advies en begeleiding, maar juist ook het creëren van draagvlak voor veranderingen.

Totaalplaat

Dided creëert samenhang en legt dwarsverbanden. Zowel binnen uw organisatie als in de samenwerking met uw partners.

Stelt strategie in werking

Dided stelt strategie in werking, samen met uw team. Strategie en uitvoering lopen in elkaar over.

Zichtbaar en betrouwbaar

Dided biedt een objectieve kijk en werkt veelal op de klantlocatie. Dit creëert draagvlak voor eventuele veranderingen.

Blog en artikelen

dided.nl download